Vapaaseurakuntia on Suomessa noin 100. Ne ovat itsenäisiä seurakuntia, jotka kuuluvat Suomen Vapaakirkkoon. Suomen Vapaakirkko on rekisteröitynyt uskonnollinen yhdyskunta. Tämä merkitsee muun muassa sitä, että Vapaakirkon pastoreilla on vihkimisoikeus.

Vapaakirkko on seurakuntien liitto, jossa halutaan toteuttaa Uuden testamentin mukaista seurakuntaelämää. Vapaaseurakunnissa pidetään tärkeänä henkilökohtaista uskoa ja Raamattuun perustuvaa opetusta. Toiminnassa on mukana kaiken ikäisiä, monenlaisista taustoista tulevia ihmisiä.

Vapaakirkko ei siis ole mikään lahko, vaan luotettava kirkkokunta. Sen juuret liikkeenä ovat evankelis-luterilaisessa kirkossa. Yleistäen sanottuna vapaaseurakuntien tilaisuudet ovat luterilaiseen kirkkoon verrattuna muodoltaan vapaampia, mutta Raamattu-uskollisuutta painotetaan enemmän.

Lisätietoja:

www.svk.fi